Torre al Raval de Barcelona

ARQUITECTE: Xavier Llagostera
LLOC: Al costat del MACBA. Barri del Raval, Barcelona
TIPOLOGIA: Concurs
CLIENT: Revista "Arquitectum"

La revista d ‘Arquitectura “ARQUITECTUM“ convoca anualment un concurs d’arquitectura. Aquest cop va convocar un concurs per a una torre-alberg en una parcel·la a prop del MACBA de Barcelona. Els concursos són sempre conceptuals i no es porten al fi. Aquesta vegada la parcel·la objecte del concurs estava ocupada per una escola. La parcel·la tenia una superfície de 1.230 metres2. Tenia una forma pseudo rectangular, amb una profunditat de 67 metres i una amplada de 20 metres.

La condició principal del concurs era que la torre tingués 100 metres d’alçada . Les bases del concurs indicaven un programa bastant determinat. De les dades més rellevants… hi hauria 50 habitacions dobles.

La part més important de l’edifici era la sala d’estar i el bar. Aquestes dependències es van situar al soterrani, on es podien trobar dos patis que deixaven entrar la llum des de la planta baixa, a través d ‘uns murs de vidre. El soterrani ocupava la major part de la parcel·la, excepte en la part oest, on s’ubicava un jardí.

La planta baixa i els tres primers nivells es situaven a la parcel·la de tal manera que des d’el jardí i les terrasses de la planta baixa es seguia veient la plaça del MACBA Aquestes vistes es fan possibles al separar l’alberg de l’església adjacent. Se suposa que la tanca de l’església es esmunta. El volum de la planta baixa i les tres primeres plantes es prenen com la base de la torre, malgrat tot es troba adjacent a la mitgera de la parcel·la. A partir de la quarta planta, que es on s’ubiquen les dos primeres habitacions, l’edifici pren un altre aspecte. La successió de les diferents plantes de les habitacions van canviant la forma e la torre. El volum de les dues habitacions llisquen a través del nucli de circulació. Una egada estan en un extrem, un altre vegada estan en l’altre. Es un joc de olums que li dóna a la torre un sentit de moviment.

La torre ha estat inspirada en la columna vertebral del ser humà. Està composta per un nucli de circulació: escales i ascensor, i dos habitacions dobles. El nucli de circulació es una estructura en formigó armat de color blanc, que al contrastar amb el cel blanc dóna la sensació e que s’neixin . A la part més alta de la torre es troba un mirador. La torre, de 100 metres d’alçada, es posiciona com a una fita arquitectònica davant de tota la trama del casc urbà de Barcelona . La torre competeix amb les altres torres de Barcelona , com la torre de l’església de Santa Maria del Mar o les torres del Funicular, etc…

El programa de l’edifici és en grans línies el següent:
Una sala d’estar de 250 metres2 ubicada a la planta soterrani; un pub-bar de 300 metres2 ubicat en el soterrani; un saló amb internet de 150 metres2 ubicat a la tercera planta; un menjador de 280 metres2 ubicat a la primera planta; una cuina de 120 metres2 ubicada a la segona planta i una tenda de 150 metres2 ubicada a la planta baixa. Cinquanta habitacions dobles, de 30 metres2, ubicades a la torre. Bany per ambdós sexes, amb cinc unitats de cada de 30 metres2, que s’ubiquen cada cinc plantes d’habitacions a la torre. Un mirador de 60 metres2 a dalt de tot de la torre.


Torre al Raval de Barcelona Torre al Raval de Barcelona Torre al Raval de Barcelona Torre al Raval de Barcelona
loading..