Casa en Sta. Agnes de Malanyes

ARQUITECTE: Xavier Llagostera
LLOC: c/ Joan de Serrallonga s/n. Sta. Agnès de Malanyanes, Barcelona
TIPOLOGIA: Casa unifamiliar
CLIENT: Srs. Tamayo

El Projecte d’aquesta casa era per un matrimoni de mitjana edat amb tres fills i un avi. La família venia de viure en un apartament mes aviat petit. Amb la prosperitat de l’empresa familiar tenien la idea de fer-se una casa amb una superfície molt generosa. Abans de comprar aquesta parcel·la, la Propietat es va comprar una altre casa ja construïda però no li va convèncer la densitat de l’urbanització i se la va vendre.

El terreny tenia certa pendent cap al carrer. El desnivell total de la parcel·la era de 5 metres. De manera que la planta baixa es construiria a 3 metres per sobre del carrer. La casa es col·locaria, en planta, al final de la parcel·la, respectant els 4 metres de separació amb el veí.

Per adaptar-se al terreny el projecte de la casa es basava en crear plantes a mitja alçada. Es a dir, a cada un dels trams de l’ escala et trobaves amb un pedaç de la casa. En la relació entre la casa i eljardí es creava un porxo de generoses dimensions. Per a mantenir el jardí a nivell des de la sala d’estar, es va construir un mur de contenció al principi de la parcel·la. Entre el mur de contenció i el carrer es va deixar un pas enjardinat. La casa es va projectar com una adició de volums units per l’escala. Les façanes de la casa es van construir majoritàriament amb totxo blanc, excepte alguna part que va ser aplacat amb pedra de color gris-verd.

L‘entrada al garatge es va realitzar per un lateral de la parcel·la. Part d’aquest accés la part més propera a la casa, està cobert per un paviment de fusta. El garatge també es realitza amb dues mitges plantes: una s’ocupa com a garatge i l’altre mitja planta s’utilitza com a traster i com a gimnàs amb sauna. Les dues mitges plantes tenen una superfície de 78 metres2 construïts.

La planta baixa, que està a nivell del jardí, s’ocupa amb la sala d’estar, el menjador, la cuina i el rebedor. L’ altre mitja planta de la planta baixa, s’ocupa amb dos dormitoris, un dormitori suite per al matrimoni i l’altre normal. La sala d’estar, menjador i cuina donen directament al jardí, a través d’un porxo i estan íntimament comunicats. El rebedor, de àmplies dimensions, coincideix amb el distribuïdor de la planta superior. El sostre del rebedor (o el terra d’aquest distribuidor) es va construir amb perfils metàl·lics i panells de vidre. De la mateixa manera es va dissenyar l’escala: l’ull de l’escala està ocupat per un volum construït amb panells de vidre…il·luminats artificialment. Davant de l’entrada, a continuació del rebedor es va projectar un pati enjardinat que també gaudia la sala d’estar. La superfície d’aquestes dues mitges plantes és de 174 metres2.

La planta primera, també està formada per dues mitges plantes . Una de elles formada per dos dormitoris, un bany i un safereig. Es important col·locar aquesta sala a prop dels dormitoris ja que es allà on es genera la roba bruta i es torna a col·locar en els armaris. En l’altre mitja planta es a col·locar el 5é dormitori i una segona sala d’ estar per als fills. Des d’aquesta sala d’estar s’accedeix a una terrassa amb vistes agradables.

Per Normativa urbanística, l’Ajuntament obligava a construir cobertes inclinades, malgrat que a la Propietat com a la Direcció Facultativa els hi agradava les cobertes planes.


Casa en Sta. Agnes de Malanyes Casa en Sta. Agnes de Malanyes Casa en Sta. Agnes de Malanyes Casa en Sta. Agnes de Malanyes Casa en Sta. Agnes de Malanyes Casa en Sta. Agnes de Malanyes Casa en Sta. Agnes de Malanyes
loading..