[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Ampliació d'un celler al Priorat - Xavier LLagostera Arquitecte

Ampliació d’un celler al Priorat

ARQUITECTE: Xavier Llagostera
LLOC: Carrer Major 115. Poboleda, Tarragona
TIPOLOGIA: Celler
CLIENT: Celler Mas Doix

L’encàrrec consistia en l’ampliació d’un celler existent. Un copropietari de l’empresa tenia el seu habitatge en la mateixa finca que el celler. La finca de la seva propietat encara tenia 165 metres2 sense edificar. En aquesta part es on es va projectar l’ampliació del celler.

Aquesta finca s’ubica al principi del poble de Poboleda .Es la primera finca que es troba a l’entrar al poble des de Cornudella de Montsant .Poboleda és un dels pobles del Priorat que elabora vins negres de la seva denominació d’origen. Avui en dia els vins del Priorat es troben en un molt bon nivell d’acceptació en tot el mercat europeu i part de l’americà.

El fet de ser la primera finca que es troba a l’entrar al poble, va influenciar bastant en el projecte. L’habitatge del propietari tenia planta baixa, planta primera i planta golfes. El projecte hauria de reflectir l’aspecte urbanístic i els volums varen prendre forma de volum alt a volum baix, fins que desapareixeria la finca i el poble. Per tindre aquest resultat es va dissenyar una planta baixa relativament petita que acabaria amb un espai enjardinat i tancat perimetralment amb una tanca de fusta. En resum… de l’habitatge de 2 alçades es passa a un volum de 1 alçada i després es passa a un jardí tancat amb una tanca de 1,70 metres. De més a menys.

Els 165 metres2 que feia la parcel·la es van excavar en la seva totalitat i es van destinar a sala de barriques. El Celler originari ja tenia una planta soterrani destinat a sala de barriques ,però era petita. El terreny, en aquesta comarca està compost de roca pissarrosa, coneguda com “licorella”. En el soterrani no va fer falta fer murs de contenció ja que la mateixa roca, estable, es comportaria com els murs perimetrals. Des de la sala de barriques, la sala principal, s’accedia a unes 4 sales de 6 metres2, que també s’utilitzaven com a sala de barriques.

A la planta baixa de només 85 metres2, es col·locaria com element principal un porxo d’accés noble al celler. Des d’aquest porxo s’accediria a la sala de cates de vins. Peça indispensable en un celler. Apart d’això es va dissenyar un laboratori, un bany de cortesia i les escales per a accedir al soterrani. Des d’el porxo també s’accedeix al jardí i a la sala de cates. Des d’aquests tres espais es tenen vistes a la serralada del Montsant.

Per aïllar tèrmicament el soterrani, on es troba la sala de barriques, es van col·locar 50 cm de terra i es van plantar herves aromàtiques, a més a més de plantar 4 oliveres.

La sala de dipòsits, on es produeix la fermentació dels most, es va col·locar en la planta baixa del celler existent. Allà ja existia un muntacàrregues que s’utilitzava per a pujar i baixar material . Com per exemple dipòsits de vi ó barriques de fusta ó palés amb producte acabat. etc…

En part de la façana, la zona del jardí i del porxo, es van utilitzar lleixes de roca de licorella com a revestiment . A la resta de la façana es va utilitzar un revestiment tipo mono capa de dos colors i textures diferents. Un com a sòcol, més resistent i l’altre per a la resta de façana.


Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat Ampliació d’un celler al Priorat
loading..