L’estudi s’inicia l’any 2003, després d’obtenir prou experiència en el món de la construcció i en el món del projecte. Aquesta experiència fa que els problemes quotidians en el món de la construcció: projectes i direccions d’obres, es superin amb tranquil·litat. La solidesa en el raonament lògic que donen les anteriors ocupacions és la millor defensa davant de qualsevol situació.

L’estudi vol donar resposta a aquells clients que demanen projectes petits o mitjans però amb un nivell de disseny molt alt. Els projectes petits o mitjans tenen quasi la mateixa complexitat que els projectes mitjans o grans. El full en blanc en el inici d’un projecte és el mateix per a tots. Els primers passos en el procés d’un projecte són els més importants. També creiem que la participació del client és molt positiva per al projecte. Un client passiu no afavoreix al projecte.

En l’estudi tenim com a fi l’aconseguir la simplicitat en les formes, el Minimalisme. Minimalisme, en el seu àmbit general, es refereix a qualsevol cosa que hagi estat reduïda a lo més essencial, despullada dels elements sobrants. Tenim la tendència a reduir a lo més essencial. L’acte de simplificar, per exemple, un programa complicat, és un acte  minimalista. Són objectes de molt contingut intel·lectual i de baix contingut formal.

L’estudi, de petit tamany, pretén controlar qualsevol situació del projecte i de la obra, complint tot el cicle de la construcció.

 


loading..